Najważniejsze informacje o stomii

I CZASOWA

To operacyjne wyłonienie ujścia jelita na powłokach brzusznych na określony czas, gdy istnieją możliwości techniczne do odtworzenia ciągłości przewodu pokarmowego.

Czas wyłaniania stomii czasowej zależy od:

– przypadku pacjenta

– stanu pacjenta

Zazwyczaj jest to okres do 3 miesięcy, u pacjentów wyniszczonych, niedożywionych ogólnie w złym stanie może się przedłużyć do roku czasu

Wyróżniamy:

  1. Kolostomię jedno lub dwulufową na jelicie grubym
  2. Ileostomię jedno lub dwulufową na jelicie cienkim

Przyczyny wyłonienia stomii:

  • Rak jelita grubego

Stomia czasowa dwulufowa – pętlowa, ma dwa ujścia. Przez jedno ujście stolec wydostaje się do worka stomijnego, czyli na zewnętrz powłok brzusznych, drugie zaś prowadzi do obwodowej części jelita, które połączone jest z odbytem. Pozwala to na zachowanie naturalnej drogi defekacji

II DEFINITYWNA

Występuje wtedy, gdy pacjent jest w złym stanie ogólnym, co uniemożliwia przeprowadzenie zabiegu odtworzenia ciągłości przewodu pokarmowego oraz, gdy powód wyłonienia, stomii nie został zlikwidowany.

Czasem występuje, jeżeli ryzyko operacji naprawczej jest bardzo wysokie.

Problemy po zamknięciu stomii czasowej:

  • Brak szczelności zespolenia.
  • Brak zdolności pacjenta do utrzymania stolca – manometria anorektalna za pomocą, której sprawdza się funkcję zwieraczy odbytu.
  • Zakażenie rany operacyjnej
  • Niedrożność jelita.
  • Przetoki jelitowe.
  • Krwawienia z miejsca zespolenia.
  • Przepuklina – na bliźnie.
Opublikowano
Umieszczono w kategoriach: Fizjoterapia

Autor: Mgr Marta Jabłońska – Kowalska

Marta Jabłońska-Kowalska to doświadczony fizjoterapeuta i osteopata. Ukończyła studia magisterskie w Collegium Medicum w Bydgoszczy Uniwersytetu Mikołaja Kopernika Bydgoszczy w 2008 roku zdobywając tytuł magistra fizjoterapii. Następnie ukończyła studia Osteopatii na Akademii Osteopatii w Warszawie w 2022r. Na obu uczelniach terapeutka zdobyła wiedzę i umiejętności w dziedzinie fizjoterapii, anatomii, fizjologii, terapii wisceralnej oraz terapii cranio-sacralnej. Jednocześnie od 2016r. terapeutka systematycznie poszerzała swój warsztat terapeutyczny w zakresie terapii uroginekologicznej oraz proktologicznej i rozwinęła się w zakresie USG w Urologii. Jest certyfikowanym terapeutą terapii McKenzie oraz certyfikowanym terapeutą uroginekologicznym. Swoje doświadczenie zawodowe zdobywała pracując w Hospicjum, Przychodni Rehabilitacyjnej, Sanatorium Uzdrowiskowym oraz Szpitalu Wojskowym, aż wreszcie w 2017r. rozpoczęła własną działalność w firmie FIZJODUET KOWALSCY w województwie Kujawsko-Pomorskim w Lubiczu koło Torunia.