USG powłok brzusznych

Powłoki jamy brzusznej są niezwykle ważną strukturą w ciele człowieka. Chronią one wszystkie narządy wewnętrzne, które znajdują się w jamie brzusznej i miednicy ; stabilizują
ruchy tułowia oraz kręgosłup. Powłoki brzuszne bada się między innymi za pomocą ultrasonografii.

Jakie badania powłok jamy brzusznej są wykonywane i kiedy należy je przeprowadzić?

Podstawowym, najprostszym badaniem powłok jamy brzusznej jest badanie palpacyjne.
Badanie palpacyjne wykonuje się w celu kontroli napięcia powłok jamy brzusznej, a także gdy pod skórą stwierdzi się występowanie patologicznych zmian. Takimi osobami są na przykład sportowcy, u których występuje szczególnie wysokie ryzyko naciągnięcia mięśni, ścięgien oraz powstawania przepuklin. Badanie wykonuje się również u osób, u których stwierdza się wyczuwalne pod skórą guzki i nierówności.

Badanie palpacyjne

Jest to badanie powierzchowne, mające na celu wstępną ocenę i lokalizację zmian występujących w obrębie skóry oraz tkanki podskórnej. Czasami stosuje się większy nacisk na skórę pozwalający na rozpoznanie zmian w głębszych obszarach jamy brzusznej.

USG powłok jamy brzusznej w Toruniu

Podczas badania USG powłok jamy brzusznej, wykonywanego w gabinecie Fizjoduet w Toruniu badane są szczególnie miejsca, które są najbardziej narażone na powstawanie przepukliny. Jeżeli stwierdzi się obecność przepukliny, ocenia się jej wielkość, zawartość oraz odprowadzalność. Podczas badania ultrasonograficznego ogląda się strukturę oraz grubość mięśni a także tkankę podskórną.